Jaka jest przyszłość pakietu „Fit for 55”

Globalne ocieplenie to jedno z najważniejszych wyzwań przed jakimi stoi świat. Dlatego tematyka związana z klimatem została włączona do debat tegorocznego, XXXI Forum Ekonomicznego, które już po raz trzeci odbędzie się w Karpaczu. Uczestnicy wydarzenia zastanowią się m.in. nad przyszłością „Fit for 55” – „Gotowi na 55” – przyjętego przez Brukselę pakietu przepisów klimatycznych. Czy Europa może sobie dzisiaj pozwolić na kontynuację drogi w kierunku neutralności klimatycznej?