Zwolnienie 3,7 tys. pracowników po fuzji banków Societe Generale i Credit du Nord

Fuzja banków Societe Generale i Credit du Nord spowoduje zwolnienia 3,7 tys. pracowników w latach 2023-2025 – napisała grupa Societe Generale w komunikacie prasowym we wtorek, przedstawiając główne założenia połączenia.