ZUS sam potrąci zaległe składki z wypłacanych świadczeń

Niespłacone zadłużenie z okresu prowadzenia działalności zakład odzyska, pomniejszając np. przyznaną byłemu przedsiębiorcy emeryturę. Na szczęście będzie musiał trzymać się limitów i nie wszystko będzie mu wolno.