Wyższa płaca minimalna podwójnie korzystna dla pracowników

Wzrost płacy minimalnej podnosi też próg dochodowy, przy którym pracownik może obniżyć swoją składkę w Pracowniczych Planach Kapitałowych, zachowując pełne dopłaty pracodawcy i państwa. To korzystne dla osób o niskich zarobkach.