Rozwój sektora fintech w Polsce pod znakiem zapytania

Fintechy to nowe technologie i innowacje w obszarze usług finansowych, odgrywają bezprecedensową rolę w transformacji sektora finansowego oraz rozwoju gospodarki cyfrowej na całym świecie. Pandemia spowodowała dynamiczny rozwój tej branży – w 2021 r. w fintechy zainwestowano rekordową sumę 91,5 miliarda USD, czyli prawie dwa razy więcej niż w roku 2020. Zdaniem ekspertów Związku Przedsiębiorców i Pracodawców