Rezerwy energetyczne. Litwa, Szwecja, Niemcy i Ukraina pomagają Polsce

Ze względu na niską generację wiatrową oraz postoje awaryjne i remontowe kilku jednostek wytwórczych w dniu 6.12.2021 r. wystąpiły trudności w zbilansowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego. Niedobór bilansowy dotyczy braku możliwości dotrzymania wymaganego poziomu rezerw mocy – poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.