Prezes JSW: Wśród priorytetów inwestycje, aktualizacja strategii i zakończenie sporów zbiorowych

Kontynuacja inwestycji służących maksymalizacji produkcji węgla koksowego, aktualizacja strategii Grupy oraz zakończenie sporów zbiorowych w firmie wskazuje wśród priorytetów nowego zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej na najbliższe miesiące prezes firmy Tomasz Cudny.