Praca czeka! Rynek blisko rekordowej liczby wakatów

Z najnowszych danych GUS wynika, że na koniec III kwartału 2021 roku w polskiej gospodarce odnotowano 153,5 tysiące nieobsadzonych miejsc pracy. Jest to trzeci najwyższy wynik ostatnich dekadach, który można porównywać jedynie z rekordowymi odczytami z 2018 roku.