Podaż pieniądza w październiku wzrosła o 21,5 mld złotych

Narodowy Bank Polski podał w środę, że wartość podaży pieniądza M3 w październiku tego roku wzrosła o 21,5 mld zł, przyczynił się do tego głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych.