PGE zabezpieczyła ceny węgla na 2022 rok

Obserwowany wzrost cen węgla nie budzi obaw PGE. Spółka zakontraktowała na przyszły rok dostawy surowca z PGG ze stałą, atrakcyjną ceną. Także rekordowo wysokie ceny gazu nie zmieniają planów firmy, która stawia nowe bloki gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra. Spółka zakłada, że sytuacja się unormuje i podkreśla, że gaz jest istotnym elementem transformacji energetyki i ciepłownictwa. Trwają prace nad wnioskiem taryfowym na przyszły rok.