Ostatnie dni na wykorzystanie zaległego urlopu

Zaległy urlop należy wykorzystać najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19 pracodawca jest uprawniony do udzielenia pracownikowi zaległego urlopu w wymiarze do 30 dni w terminie przez siebie wskazanym, bez zgody pracownika.