Nowe obowiązki dla przedsiębiorców. Posypią się kary?

31 października 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.