Koniec podróżowania bez nowego hologramu

Studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy, którzy chcą nadal korzystać ze zniżek, muszą do połowy października br. przedłużyć ważność legitymacji.