IV Kongres Edukacji. Erasmus+: Z tego programu skorzysta co najmniej 10 mln Europejczyków

Nowa perspektywa budżetowa UE na lata 2021-2027 to szansa na rozwój edukacji w Polsce. O tym, jak najlepiej wykorzystać tę szansę, rozmawiali uczestnicy IV Kongresu Edukacji. – Jeszcze w tym roku do Polski trafi niemal 160 mln euro, dzięki którym dzieci, młodzież i dorośli zdobędą kompetencje ważne w szybko zmieniającej się rzeczywistości – podkreślił podczas kongresu Paweł Poszytek, dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.