#gielda #mirbud Kolejny…

#gielda #mirbud
Kolejny kontrakt ᕦ(òóˇ)ᕤ

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent”), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 5 października 2021 roku powziął informację od Zamawiającego, „Zakładu Komunalnego” Sp. z o.o. w Opolu (ul. Podmiejska 69, 45 – 574 Opole), że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa Stadionu Miejskiego w Opolu, wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną” została wybrana oferta Emitenta.

Wartość oferty: 208 731 000,00 zł brutto.