Europejski Bank Centralny podjął decyzję w sprawie stóp procentowych w strefie wspólnego pieniądza

EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian i podniósł zakupy w ramach programu APP do 40 mld euro miesięcznie.