Agencja Fitch zmienia prognozy dla Polski!

Agencja Fitch podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski w ’21 r. do 6,4 proc. z 5,7 proc. Równocześnie obniżyła prognozę wzrostu na 2022 r. z 4,5 proc. na 4,3 proc.