Adresy przedsiębiorców pod lupą fiskusa. Coraz więcej traci NIP

W trzech kwartałach br. o ponad 28 proc. wzrosła liczba uchyleń i unieważnień NIP w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Natomiast ostatnio takich przypadków było o prawie 5 proc. mniej niż od stycznia do września 2019 roku. Głównym powodem ww. decyzji jest posługiwanie się przez podmioty fałszywymi lub fikcyjnymi danymi. Jednak komentujący to eksperci zwracają uwagę na niepokojące działania podejmowane przez organy, często bardzo szybkie i bezprocesowe unieważnianie i uchylanie NIP. Później z reguły sprawy trafiają do sądów, gdzie…