11 listopada. Rośnie spożycie gęsiny w Polsce

Jeszcze dziesięć lat statystyczny Polak spożywał rocznie ok. 17 dag gęsiny. Teraz to już 0,5 kg. Najwięcej gęsiny sprzedaje się w Polsce w okolicy 11 listopada. Wraz z rosnącym zainteresowaniem krajowych konsumentów, rośnie liczba też przyzagrodowych hodowli gęsi. Najwięcej polskiej gęsiny nadal sprzedaje się jednak za granicą, zwłaszcza w Niemczech.