​Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. rodzicom dzieci do lat ośmiu, uczącym się zdalnie, będzie przysługiwało dodatkowe świadczenie.